Rekolekcje Wielkopostne – Ojciec Leon Knabit OSB

W nawiązaniu do wezwania Rady Stałej Episkopatu skierowanego do mediów katolickich,  w 2020 roku w czasie epidemii Covid19 opublikowałem na swoim blogu Rok Boży  szereg linków do nagrań dobrych rekolekcyj wielkopostnych i kazań pasyjnych. W drugiej kolejności udostępniłem wieloodcinkowe rekolekcje o. Leona Knabita OSB z kanału Opactwo Benedyktynów w Tyńcu. Dziś komasuję je w jednym wpisie dla łatwiejszego oglądania.

Rekolekcje wielkopostne księdza Pawła Bortkiewicza 2020

W nawiązaniu do wezwania Rady Stałej Episkopatu skierowanego do mediów katolickich,  w 2020 roku w czasie epidemii Covid19 opublikowałem na swoim blogu Rok Boży  szereg linków do nagrań dobrych rekolekcyj wielkopostnych i kazań pasyjnych. Na początek dałem rekolekcje ks. dr. hab. Pawła Bortkiewicza opublikowane na kanale PCh24TV · Polonia Christiana. Dziś komasuję je w jednym wpisie dla łatwiejszego oglądania.


Biskup Wacław Świerzawski na Środę Popielcową o dojrzałym chrześcijaństwie

Dojrzałym chrześcijaninem jest nie ten, który wierzy w Boga z leku i strachu, nie ten, który tylko boi się Boga, ale ten, który kocha, bo rozumie głos krwi (Hbr 12, 24), głos miłości. To Słowo, które Bog dając swego Syna, dał nam i w Nim przekazał całe swoje orędzie. Dlatego klękamy, aby otrzymać na głowy popiół, symbol przemijania i znikomości. Żeby ukorzyć się, uwierzyć i nawrócić się, zbliżyć do Boga i dojść do Jego miłości. I pić z tego źródła miłości Bożej. I być przenikniętym miłością Boga wśród ludzi poza świątynią.

Biskup Wacław Świerzawski na V niedzielę Wielkiego Postu o krzyżu

In cruce salus, vita et resurrectio nostra. Wierzymy, że w krzyżu – w tym rzeczywistym, na który wakazuje znak, wizerunek, w rzeczywistym krzyżu, to znaczy w kielichu męki Chrystusa, w kielichu z Krwią Chrystusa, że w tym krzyzu jest zbawienie, to znaczy życie i zmartwychwstanie. W śmierci jest zmartwychwstanie! Tego nikt nie gwarantuje i tego nikt nie daje, to gwarantuje i daje tylko Bóg. Wiele filozofii milczy na temat śmierci i nie wie nic, i nie ma nic do powiedzenia. A Chrystus tę graniczną sytuację czlowieka rozwiązuje w sposób Boski.

Pan jest dla nas, s157

Biskup Wacław Świerzawski na IV niedzielę Wielkiego Postu roku C o wyzwoleniu

To jest wyzwolenie! Tym wyzwoleniem, tą duchową wolnością żyją chrześcijanie. I dlatego krzyż jest dla chrześcijan tytułem do chwaly. Že gnamy się znakiem krzyża, klękamy przed krzyżem, wieszamy krzyż na poczesnym miejscu. Nie tylko znak, ale zasadę wąskiej drogi (Mt 7, 14). zasadę umierającego ziarna, które przynosi owoc (J 12, 24). Chrześcijanie z całą świadomością biorą krzyż za zasadę swego życia. Bo ze śmierci dzię ki mocy Boga zmartwychwstającego rodzi się nasze zmartwychwstanie. Św. Paweł streści nam nasze uczucia, jeśli możemy za nim powtórzyć: ,,Co do mnie, nie daj Boże bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata” (Ga 6, 14).

Biskup Wacław Świerzawski na VII Niedzielę Wielkanocną roku B o mówieniu Amen

Musimy powiedzieć nasze „Amen”, które tyle razy wypowiadamy w liturgii. Zwłaszcza wspólnie po zakończeniu wielkiej Modlitwy eucharystycznej, a indywidualnie przyjmując Ciało Pańskie. „Amen: pochodzi od źródłosłowu aman, to znaczy być mocnym, stałym, pewnym, godnym zaufania. Od niego urobiony rzeczownik emet znaczy „prawa, której właściwością jest to co trwałe, wypróbowane, na czym można się oprzeć. Kiedy mówię „Amen” to jakbym wskazywał na kamień węgielny, na którym można zbudować przyjaźń, wierność, odpowiedzialne współżycie. Jest nim Jezus Chrystus.

Pan jest dla nas, s. 245

Zaskakujący zwyczaj wielkopiątkowy

Pośpiech o tatarczówce

Ludowe obrzędy i zwyczaje Wielkiego Tygodnia i Wielkiejnocy bywają zaskakująca, a nawet szokujące. Nie inaczej jest z występującym dawniej na Górnym Śląsku zwyczajem picia gorzkiej wódki – tatarczówki. Miała ona chronić pijącego przez cały rok przed chorobami układu pokarmowego i pijaństwem. Zwyczaj ten niestety zanikł, a próby jego wskrzeszenia w ostatnich latach nie powiodły się. Oczywiście, również ten zwyczaj nawiązuje do liturgii i sakramentów – do picia gorzkich ziół na Passze, do pojenia Chrystusa gorzkim napojem na krzyżu, a pośrednio także do Eucharystii.