Madonny niezwykłe – Matka Boska Karmiąca

Dziś już prawie zapomnianym, ale w średniowieczu i renesansie jednym z najpopularniejszych wizerunków Najświętszej Maryi Panny jest Matka Boża Karmiąca. Powyżej przedstawiam jeden z najpopularniejszych wizerunków tego rodzaju znajdujący się oryginalnie w kolegiacie w Melun. Poniżej kilka innych przedstawień średniowiecznych i renesansowych.

Szczególnym typem przedstawienia Matki Bożej Karmiącej jest Lactatio Sancti Bernardi, gdzie mleko ma znaczenie mistyczne.

Madonny niezwykłe – Matka Boska Brzemienna

Przedstawienia Matki Bożej jako niewiasty ciężarnej nie są zbyt częste, ale jednak pojawiają się gdzieniegdzie. Nawet w Polskce mamy kilka sanktuariów poświęceonych takim wizerunkom. Powyżej prezentuję figurę z Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku – Matemblewie.

Innym wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny w stanie błogosławionym jest Matka Boża Skępska.

Kolejnym – Matka Boska z Wąbrzeźna.

Wreszcie Matka Boska Pocieszenia z Pasierbca.

Artystyczne wizerunki Matki Bożej Brzemiennej można zobaczyć tutaj i tutaj.

Madonny niezwykłe – Matka Boska z Sheshan

O tym niezwykłym wizerunku Matki Bożej mówił święty Jan Paweł II w 1988. Natomiast Benedykt XVI ułożył specjalną modlitwę do Matki Bożej z Sheshan:

Najświętsza Panno,
Matko Słowa Wcielonego i nasza Matko,
czczona jako «Wspomożenie Wiernych»
w sanktuarium w Szeszan,
na które z nabożną miłością patrzy
cały Kościół w Chinach,
przychodzimy dziś do Ciebie,
by prosić Cię o opiekę.
Wejrzyj na lud Boży i prowadź go
z matczyną troskliwością drogami prawdy i miłości, ażeby w każdej sytuacji był zaczynem
zgodnego współżycia wszystkich obywateli.
Swym posłusznym «tak»
wypowiedzianym w Nazarecie wyraziłaś zgodę,
aby odwieczny Syn Boży przyjął ciało
w Twym dziewiczym łonie
i rozpoczął w dziejach dzieło odkupienia,
w którym współpracowałaś z gorliwym oddaniem,
godząc się, aby miecz boleści przeszył Twoją duszę,
aż po ostatnią godzinę krzyża, kiedy na Kalwarii
stałaś u boku Syna, który umierał,
aby człowiek mógł żyć.
Od tamtej pory stałaś się w nowy sposób
Matką wszystkich, którzy z wiarą przyjmują
Twojego Syna Jezusa
i godzą się iść za Nim,
biorąc Jego krzyż na swe ramiona.
Matko nadziei, która w mroku Wielkiej Soboty
szłaś z niezachwianą ufnością
ku porankowi Wielkanocy,
spraw, by Twe dzieci potrafiły rozpoznawać
w każdej, choćby najmroczniejszej sytuacji,
znaki miłującej obecności Boga.
Matko Boża z Szeszan,
wspieraj wysiłek tych, którzy w Chinach
pośród codziennych trudów nie przestają wierzyć, żywić nadziei, kochać,
aby nigdy nie bali się mówić o Jezusie światu
i Jezusowi o świecie.
Twoja postać górująca nad sanktuarium
trzyma w górze Syna,
pokazując Go światu, a Jego ramiona
są szeroko otwarte w geście miłości.
Pomagaj katolikom chińskim, aby zawsze byli
wiarygodnymi świadkami tej miłości,
nie odstępując od skały Piotra,
na której zbudowany jest Kościół,
Matko Chin i Azji, módl się za nami teraz i zawsze. Amen!